Regulamin

 1. Sklep internetowy www.wyjatkowetapety.pl prowadzi internetową sprzedaż towarów. Właścicielem sklepu jest firma Handel Artykułami Przemysłowymi Waldemar Ciszkiewicz Karczów ul. Opolska 8 49-120 Dąbrowa. Firma posiada numer  NIP 754-100-26-69, Regon530950010  i została wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 207, prowadzonej przez Gminę Dąbrowa. Kontakt do firmy  pod numerem telefonu 77 416 07 03 oraz adresem mailowym: kontakt@wyjatkowetapety.pl. Sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.wyjatkowetapety.pl
 2. Oferta sklepu nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.

 

II. ZAMÓWIENIA

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za wyjątkiem przerw konserwacyjnych
 4. W przypadku osób fizycznych klientami mogą być jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Drogą elektroniczną Klient składa zamówienie w następujący sposób:
 • wybór towarów poprzez dodanie ich do „koszyka”;
 • wybór formy płatności;
 • podanie wymaganych danych do formularza rejestracyjnego;
 • zatwierdzenie zamówienia poprzez przyciśnięcie ikonki „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 1. Złożone zamówienie zostanie potwierdzone drogą elektroniczną (na adres e-mail Klienta) bądź telefoniczną nie

później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia.

 1. Złozenie zamówienia drogą elektroniczną jest równoznaczne z deklaracją zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego oraz jego pełną akceptacją.
 2. Zamówienie nie podlega realizacji w przypadku podania przez zamawiającego niewłaściwych bądź niekompletnych danych.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym firmy [nie dotyczy zamówień za pobraniem].
 4. Realizacja zamówienia zależy od tego, czy sklep bądź też jego dostawcy dysponują danym towarem. W przeciwnym razie klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmowane są rozmowy w sprawie ewentualnego przedłużenia czasu realizacji zamówienia bądź jego anulowania.
 5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18, w soboty niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Sklep internetowy wyjatkowetapety.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane parametry i właściwości towarów, a także nagłą ich zmianę przez producenta. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej, a rzeczywistym jego wyglądem nie może być podstawą roszczeń klienta.
 7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym  wyjatkowetapety.pl jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.

 

III. DOSTAWA I PŁATNOŚCI

 1. Dostawa towaru odbywa się poprzez firmę kurierską lub pocztę.
 2.  Obowiązującym sposobem zapłaty jest przelew na konto sklepu:

Nr konta: 63 1050 1504 1000 0090 6410 9037 lub pobranie u kuriera.

 1. Do każdego Zamówienia Sprzedawca dołącza fakturę VAT.
 2. Koszty z tytułu płatności za zamówienie umieszczone są na stronie zamówienia/potwierdzeniu zamówienia,  zostają wliczone w finalną cenę zamówienia.

 

IV. CENY TOWARÓW I KOSZTY PRZESYŁKI

 1. Ceny towarów widniejące na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych towarów.
 2. Ceną końcową zamówienia, wiążącą Sprzedawcę i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 3. Informacja o całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adrespodany przez Klienta.

V. PRAWO DO RĘKOJMI

1.Towary umieszczone na niniejszej stronie: www,wyjatkowetapety,pl objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to domniemywa się, że wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

 1. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
 • wysyłanie wiadomość mailowej na adres: kontakt@wyjatkowetapety.pl
 • dzwoniąc pod nr 77 416 07 03
 1. W reklamacji powinny znajdować się: szczegółowy opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, jak również sprecyzowane żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe.
 2. Rozpatrywanie reklamacji przez Sklep odbywa się bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 3. W przypadku braku informacji o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać: doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 5. Stanowisko Sklepu w sprawie reklamacji wysyłane jest na podany przez Klienta adres e-mail,adres korespondencji.
 6. Sklep sporządza pisemne poświadczenie w sprawie zwrotu świadczenia.
 7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku gdy przesyłka jest uszkodzona nie należy jej przyjmować i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można również złożyć na formularzu dostępnym na stronie Sklepu. W celu zachowania w/w terminu należy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres:

Handel Artykułami Przemysłowymi Waldemar Ciszkiewicz Karczów ul. Opolska 8    49-120 Dąbrowa

telefon: 77 416 07 03,

adres e-mail:  kontakt@wyjatkowetapety.pl

 1. Sklep zobowiązuje się do przesłania Konsumentowi potwierdzenia otrzymania oświadczenia odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się zaniezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Handel Artykułami Przemysłowymi Waldemar Ciszkiewicz Karczów ul. Opolska 8    49-120 Dąbrowa.

 1. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący.
 2. Koszty przesłania towaru zwraca Sklep, jednak jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokonuje zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot ma miejsce na wskazany przezKonsumenta rachunek bankowy.Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania się z odesłaniem środków pieniężnych do czasu otrzymania produktu. Sklep sporządza pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Celem zachowania terminu należy odesłać towar przed jego upływem.
 5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległośćnie przysługujeKonsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, jak również świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.wyjatkowetapety.pl/regulamin
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu  jak również dokonania wydruku niniejszego dokumentu.
 3. Sklep działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych osobistych ma jedynie firma „Handel Artykułami Przemysłowymi Waldemar Ciszkiewicz”, która nie odstępuje tych informacji podmiotom trzecim. Firma  „Handel Artykułami Przemysłowymi Waldemar Ciszkiewicz” zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych kontaktowych w celach własnych badań marketingowych bądź wysyłania materiałów promocyjnych.
 4. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Składając zamówienie klient akceptuje powyższy regulamin.